Обсъждане на резултатите от Целевия и проблемен анализ и Визията за развитието на град Девин до 2020 г

На 03.02.2015 г. от 10:00 часа се проведе кръгла маса (обществено обсъждане) за обсъждане на резултатите от Целевия и проблемен анализ и Визията за развитието на град Девин до 2020 г.

Модераторите представиха силните страни на гр. Девин и основните предизвикателства, пред развитието на града до 2020 г.