Събития

 • Фокус групи за идентифициране на тематични области за интервениране и за изготвяне на предложения и идеи

  Фокус групи за идентифициране на тематични области за интервениране и за изготвяне на предложения и идеи

  На 03.02.2015 г. от 11:00 часа се проведоха 3 фокус групи за идентифициране на тематични области за интервениране и за изготвяне на предложения и идеи за проекти за подобряване на:
  04.05.2015
 • Обсъждане на резултатите от Целевия и проблемен анализ и Визията за развитието на град Девин до 2020 г

  Обсъждане на резултатите от Целевия и проблемен анализ и Визията за развитието на град Девин до 2020 г

  На 03.02.2015 г. от 10:00 часа се проведе кръгла маса (обществено обсъждане) за обсъждане на резултатите от Целевия и проблемен анализ и Визията за развитието на град Девин до 2020 г.
  04.05.2015