Обществено обсъждане за представяне и обсъждане на окончателния проект на ИПГВР на гр. Девин

На 28 април 2015 г. се проведе обществено обсъждане (кръгла маса) за представяне и обсъждане на окончателния проект на ИПГВР на гр. Девин до 2020 г.

На форума беше представена стратегическата част на ИПГВР и планираните интервенции, като участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха необходимите разяснения, свързани със съдържанието и бъдещото изпълнение на плана.