Начало

Община Девин изпълнява проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин“, финансиран по ОПРР 2007-2013, чрез ЕФРР на ЕС.

Проектът е на обща стойност 124 800 лв. и ще се изпълнява в периода 11.12.2014 - 20.05.2015 г.

С изготвяне на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Девин се цели постигане на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.

Новини

 • Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 79, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин до 2020г.

  Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 79, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин до 2020г.

  На 9 юни 2015 г. Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 79, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин до 2020г., включително формулиране на стратегия и цели на ИПГВР (Дейност 4); Идентифициране на проектни идеи, проекти, възможности за публично-частно партньорство (Дейност 5); и идентифициране на заинтересовани страни (Дейност 6).
  25.06.2015
 • Обществено обсъждане за представяне и обсъждане на окончателния проект на ИПГВР на гр. Девин

  Обществено обсъждане за представяне и обсъждане на окончателния проект на ИПГВР на гр. Девин

  На 28 април 2015 г. се проведе обществено обсъждане (кръгла маса) за представяне и обсъждане на окончателния проект на ИПГВР на гр. Девин до 2020 г.
  25.06.2015
 • Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Девин и Визията за развитие на града до 2020 г.

  Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Девин и Визията за развитие на града до 2020 г.

  На 25 март 2015 г. Общински съвет – Девин одобри, с Решение № 33, Целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация в гр. Девин и Визията за развитие на града до 2020 г.
  04.05.2015